10.Według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, gatunkiem oznaczonym symbolem CR, oznaczającym Gatunek Krytycznie Zagrożony jest:

1. sasanka zwyczajna
2. dąb omszony
3. obrazek plamisty
4. kotewka orzech wodny

11.Mickiewicz w Panu Tadeuszu, opisując Zosię karmiącą drób wspomina kury rasy:

1. zielononóżka kuropatwiana
2. karzełek polski
3. pospolita domowa
4. czubatka polska

12.Który z reżyserów nakręcił film ze słowem "róża" w tytule?

1. Andrzej Wajda
2. Jerzy Kawalerowicz
3. Stanisław Bareja
4. Krzysztof Zanussi

1

Odpowiedzi

2009-11-17T21:38:35+01:00