Odpowiedzi

2009-11-17T21:39:25+01:00
- powołuje na stanowisko rade ministrów
- moze zwłac zgromadzenie narodowe
-moze wetowac ustawy rządu
- przedwszystkim uprawnienia ustawodawcze
- jest najwszym rangą przedztawicielem Rp
-jest zwierzchnikiem sił zbrojnych
26 3 26
2009-11-17T21:48:48+01:00
•Prawo zarządzenia referendum
•Zarządza wybory parlamentarne
•Rozpoczyna pierwsze posiedzenie senatu
•Skraca kadencję parlamentu
•Ma prawo inicjatywy ustawodawczej
•Ma prawo veta
•Powołuje premiera i na jego wniosek, rząd.
•Ratyfikuje i wypowiada ustawy międzynarodowe
•Mianuje i odwołuje ambasadorów
•Jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
•Nadaje stopnie wojskowe
•Mianuje sędziów
•Nadaje odznaczenia
31 4 31