Odpowiedzi

2009-03-25T13:15:39+01:00
SAMO POJĘCIE ZOSTAŁO WPROWADZONE W WIEKU XVIII JAKO OKREŚLENIE NA POGARDZANĄ PRZEZ LUDZI OŚWIECENIA SZTUKĘ POPRZEDNIEJ EPOKI, KTÓRĄ UWAŻANO ZA DZIWACZNĄ I ZDEGENEROWANĄ.TERMIN BAROK ZOSTAŁ UTRWALONY W DZIELE Z 1855R. BAROK W POLSCE BYŁ UTOŻSAMIANY Z KONTREFORMACJĄ. LITERATURA I SZTUKA BAROKU BYŁA POCZĄTKOWO TRAKTOWANA JAKO ZDRADA RENESANSOWYCH IDEAŁÓW HARMONI I POKOJU.WIEK XVII TO W POLSCE EPOKA WOJEN, POSTĘPUJĄCEJ ANARCHII ORAZ OSŁABIENIE WEWNĘTRZNE PAŃSTWA.NA SKUTEK WOJEN Z TURCJĄ, TATARAMI I ROSJĄ A ZWŁASZCZA ZE SZWECJĄ DOSZŁO DO OSŁABIENIA PAŃSTWA POLSKIEGO.WŁADZĘ W NIEJ PO NIEUDOLNYM PANOWANIU JANA KAZIMIERZA PRZYJĘŁA DYNASTIA SASÓW.W DOMINUJĄCEJ WARSTWIE SZLACHECKIEJ I RYWALIZUJĄCEJ Z NIĄ MAGNATERII TOCZYŁY SIĘ SPORY I DOSZŁO DO WZBUDZENIA NIESPOTKANEGO POCZUCIA PATRITYZMU I RELIGIJNOŚCI