Odpowiedzi

2009-11-17T21:53:10+01:00
Atom to kulka naladowana dodatnio wewnatrz ktorej rozmieszczone sa ujemnie naladowane elektrony

masa atomowa to masa pojedynczego atomu wyrazona w unitach

pierwiastek to zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze

przemiana fiz. zmienia właściwości fizyczne obiektu (ciała, substancji lub systemu fizycznego) lub jego stan, np. położenie, prędkość.

przem. chem to każdy proces, w wyniku którego następuje zrywanie lub powstawanie nowych wiązań chemicznych.

czasteczka inaczej molekula złożona z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale połączone wiązaniami chemicznymi