Odpowiedzi

2009-11-17T22:54:39+01:00
Analityczny warunek równowagi (metoda analityczna) płaskiego układu sił zbieżnych (czynnych i reakcji więzów) brzmi następująco: aby siły zbieżne leżące w jednej płaszczyźnie były w równowadze, sumy rzutów tych sił na osie układu współrzędnych muszą być równe zeru
Geometryczny warunek równowagi (metoda geometryczna) płaskiego układu sił zbieżnych brzmi: aby układ sił zbieżnych działających w jednej płaszczyźnie znajdował się w równowadze, wielobok utworzony ze wszystkich sił tego układu musi być zamknięty.
Wskazówki metodyczne przy wyznaczaniu reakcji więzów ciała sztywnego poddanego działaniu płaskiego układu sił zbieżnych:
wydzielić ciało sztywne, którego równowagę rozpatrujemy,
narysować siły czynne i reakcje więzów,
sprawdzić, czy układ sił jest statycznie wyznaczalny,
obrać układ współrzędnych Oxy, napisać równania równowagi według powyższych wzorów i rozwiązać je ze względu na niewiadome (metoda analityczna),
narysować zamknięty wielobok sił utworzony ze wszystkich sił rozpatrywanego układu i wyznaczyć poszukiwane niewiadome (metoda geometryczna).