Zadanie z podręcznika do 1 liceum "Zakres podstawowy cz.1 Biologia : Podstawy życia. Tajemnice ludzkiego ciała."

Na rysunku przedstawiono fragment tkanki, której komórki często się dzielą:
a) Jaki procent komórek na rysunku jest właśnie w trakcie podziału?
b) Komórki podpisane A,B,C,D przedstawiają fazy mitozy. Posługując się oznaczeniami rysunku, zapisz właściwą kolejność etapów tego procesu.
c) Która z komórek A,B,C,D jest najbliższa zakończeniu podziału?
d) Zakładając, ze komórka C ma 6 chromosomów, oblicz, ile chromosomów będzie miała każda z jej komórek potomnych.

RYSUNEK W ZAŁĄCZNIKU!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T22:14:21+01:00
A) 25 %
b)C, A, D, B
c)B
d)2x6=12
2 5 2