2.
Miary dwóch kątów w trójkącie ABC są równe 70 stopni i 60 stopni.Dwusieczne kątów tego trójkąta tworzą kąty o miarach:
a)120,140,100
b)10,60,50
c)30,35,25
d)115,120,125

5.Długość łuku,na jakim opiera się kąt środkowy α w kole o promieniu 8cm jest równa 10πcm.Kąt α ma miarę :
a)225 stopni
b)135 stopni
c)56,25 stopni
d)45 stopni

7.W trójkącie stosunek miar jego katów jest równy 6:17:7.Środek okręgu opisanego na tym trójkącie leży :
a)w punkcie przecięcia dwusiecznych
b)poza trójkątem kątów tego trójkata
c)wewnątrz trójkąta
d)w punkcie przecięcia środkowych tego trójkąta

10.Pole wycinka kołowego o kącie 216 stopni jest równe 6πcm².Obwód koła,z którego wycięto ten wycinek wnosi:
a)20πcm
b)2√15πcm
c)30πcm
d)2√10πcm

11.Jeden z kątów wewnętrznych wielokąta foremnego ma miarę 140 stopni.Ile kątów ma ten wielokąt?
a)9
b)7
c)14
d)18

12.Pole sześciokąta foremnego jest równe 18√3cm².Obwód tego sześciokąta wynosi:
a)6√6cm
b)12√3cm
c)18√6cm
d)36√3cm

proszę o działania. ;))
z góry dzięki ;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T22:29:31+01:00
2. C
Bo 70/2 = 35 i 60/2 = 30

7. D

10.

360 --- 1
216 --- x

x = 0.6

C

11. A

12.c

7 1 7