Odpowiedzi

2009-11-17T22:31:19+01:00
Susze, powodzie, które uniemożliwiły zbiór plonów, choroby roślin ( plagi). Przyczyną może być również bezrobocie...
2 5 2
2009-11-17T22:33:12+01:00
Są żebracy i kolejki w pup przyczynami jest brak pracy i niskie wykształcenie
1 5 1
2009-11-17T22:36:54+01:00
Wiele polskich dzieci jest niedożywionych. Wynika to z braku pieniędzy, ale również z braku zainteresowania dziećmi. Duża część niedożywionych dzieci pochodzi z patologicznych rodzin. Rodzice nie zajmują się nimi, a już tym bardziej nie dbają o to czy dzieci jadły posiłek. NIedożywione dzieci często wychowują się w rodzinach wielodzietnych, gdzie jedzenie trzeba podzielić na wiele osób i nie zawsze wystarczy go do zaspokojenia potrzeb. Wiele biednych rodzin ma problem z niedożywieniem.
2 5 2