Dzieweczki przędły niteczki. Po wykonaniu całej pracy każda dzieweczka otrzymała 12 talarów zapłaty. Gdyby dzieweczek było o 4 mniej to każda otrzymałaby 3 razy większą zapłatę. Ile dzieweczek przędło niteczki?
Odp. Ma być 6 dzieweczek.
Proszę o działania
Zakres z klasy 1 gm. "Wielkości odwrotne proporcjonalne"

2

Odpowiedzi

2009-05-11T21:54:56+02:00
12x=y-suma zapłaty dla wszystkicz dzi
36(x-4)=y bo ta sama zapłata
zatem: 12x=36(x-4)
12x=36x-144
12x-36x=-144
-24x=-144 /:(-24)
X=6
odp dziew było 6
2009-05-11T22:04:07+02:00
x dzieweczek - każda otrzymała po 12 talarów
gdy by było x-4 to każda dostałaby 3 razy więcej tj. po 36 talarów

12x =36(x-4)
12x=36x - 144
12x - 36x= - 144
- 24x= -144|:-24
x= 6
odp. niteczki przędło 6 dzieweczek.