Odpowiedzi

2012-07-14T15:18:12+02:00

Reakcja zobojętniania np.:

 

HCl + NaOH ⇒ NaCl + H₂O

 

Dlaczego zobojętniania?

 

H⁺ + Cl⁻ + Na⁺ + OH⁻ ⇒ Na⁺ + Cl⁻ + H₂O

H⁺ + OH⁻ ⇒ H₂O

 

Bo to reakcja powstawania wody - w zapisie jonowym skróconym.

 

silny kwas + silna zasada ⇒ sól o odczynie obojętnym + woda

 

=======================================================================

 

Reakcja strąceniowa

 

Ba(OH)₂ + H₂SO₄ ⇒ BaSO₄∨ + 2H₂O

 

BaSO₄ jest nierozpuszczalnym w wodzie osadem.

 

lub inny przykład, który można rozpisać jonowo:

 

BaCl₂+ Na₂SO₄ ⇒ BaSO₄∨ + 2NaCl

Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2Na⁺ + SO₄²⁻ ⇒ BaSO₄ + 2Na⁺ + 2Cl⁻

Ba²⁺ + SO₄²⁻ ⇒ BaSO₄

 

 

 

Pozdrawiam :)