Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T00:50:48+01:00
1.Oblicz długość przekątnych w sześcianie foremnym, którego bok ma długość 8cm.
a=8cm
d=a√3
d=8√3cm ( lub liczysz2 razy z pitagorasa)

2.W równoległoboku dane są długości boków: 5 i 7 oraz miara kąta rozwartego 140 stopni. Oblicz pole tego równoległoboku.

P=a*b*sinα
P=5*7*sin140=35*sin40=35*0,6428=ok 22,5