Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Suma cyfr liczby dwucyfrowej wynosi 14. jeżeli przestawimy w niej cyfry otrzymamy liczbę o 36 mniejszą od pierwotnej. ile wynosi pierwotna liczba?

x- cyfra dziesiątek
y- cyfra jedności
10x+y=liczba dwucyfrowa
10y+x-przemieniona


x+y=14
10x+y=10y+x+36

x+y=14
9x=9y+36/:9

x+y=14
x=y+4

2y+4=14
x=y+4

2y=10
y=5

x=9
szukana liczba to95

85 4 85
X - pierwsza cyfra
y droga cyfra
x +y = 14
10x +y =10y +x + 36
z tego wyjdzie
x = 9
y= 5
29 3 29