1.
2HgO -> 2Hg + O2

Określ rodzaj reakcji ze względu na:
a) liczbę reagentów
b) zmianę energii wewnętrznej układu

2. Dany jest zbiór procesów:

1. rdzewienie zelaza
2. spalanie metanu
3. tworzenie osadu AgCl w roztworze wodnym
4. czernienie srebrnych przedmiotów
5. tworzenie NaOH w reakcji sodu z wodą
6. fotosynteza węglowodanów w roślinach.

wskaż reakcje powolne.

3.
Dokończ równanie i zapisz je w formie jonowej pełnej i skróconej:
NaOH + NH4Cl --->

4. Oblicz stężenie procentowe 8molowego wodnego roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,25g/cm3.

Mi wyszło 40,32%, ale nie wiem czy jest to dobry wynik. Jak nie, to proszę o rozwiązanie. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T14:05:06+01:00
Ad. 1

a) reakcja analizy
b) reakcja endotermiczna

Ad. 2
1, 4, 6

Ad. 3

NaOH + NH₄Cl -->NaCl + NH₃ + H₂O

Na⁺ + OH⁻ + NH₄⁺ + Cl⁻ -->Na⁺ + H₂O + NH₃ + Cl⁻ - jonowa pełna

OH⁻ + NH₄⁺-->H₂O + NH₃ - jonowa skrócona

Ad. 4
C=8mol/dm³
d=1,25g/cm³=1250g/dm³
M=63g/mol
d=m÷V =>m=dV
C=n÷V =>V=n÷C
m₁=C*V*M

Cp=(m₁÷m)*100%
Cp=[(C*V*M)÷(dV)]*100%=(C*M÷d)*100%

Cp=(8mol/dm³*63g/mol÷1250g/dm³)*100%=40,32%

Czyli wynik dobry. ;)

Jeżeli masz jakieś pytania, to proszę o priv.
1 5 1