Odpowiedzi

2009-11-18T10:21:09+01:00
Zacznij od przygotowania planu rozprawki później pójdzie z górki
Oto jak przygotować plan rozprawki:
Przykład: "Dlaczego mieszczuch tęskni do wiejskiego życia"
Wstęp:
1. Szczególnie latem mieszkańcy miast, gdy tylko mogą, uciekają na wieś.
2. Ci, którzy chociaż raz w roku wyrwą się na urlop z miasta czują się szczęśliwi.
Teza:
Mieszczuch tęskni do wsi.
Rozwinięcie:
1. Argumenty:
* Latem życie miejskie zamiera
* Na wsi jest zdrowsze powietrze
* Ludzie chcą zażyć odrobiny odpoczynku
* Na wsi mieszczuch ma więcej swobody i odpoczynku
Zakończenie:
Na łonie natury człowiek zawsze czuł się szczęśliwszy. (możesz wyrazić także własne zdanie)
1 1 1
2009-11-18T12:09:18+01:00
Jak napisać rozprawkę

1)Wstęp- We wstępie należy:
-Zasygnalizować jak zrozumiałeś temat
-Wprowadzić do tematu krótko i rzeczowo wyjaśniając tezę
-Zapowiedzieć dalszy tok rozumowania
(Czy warto się zakochać-to jest temat do rozprawki)
(Warto się zakochać lub nie warto się zakochać-tezy)

2)Rozwinięcie-argumenty które udowadniają tezę. Każdy argument rozpoczynamy akapitem w nowej linii od następujących wyrażeń:
-Zacznę od sprawy.....
-Po pierwsze....
-Po drugie....
-Po trzecie.....
-Z kolei....
-Przejdę do ...
-Kolejny argument to taki, że....
-Moim ostatnim argumentem będzie....

3)Zakończenie rozprawki- W zakończeniu należy:
-Podsumować swoje rozważania
-Wyciągnąć wnioski
-Sformułować własny sąd
-Jeszcze raz wyrazić swój stosunek do postawionej tezy

Słownictwo służące do podsumowania:
-Z całą pewnością mogę stwierdzić, że....
-Widzimy więc, że.....
-Okazuje się, że.....
-Dotychczasowe rozważania pozwalają wyciągnąć taki oto wniosek.....
-Tak więc......

Zdanie kończące rozprawkę może brzmieć:
-Mam nadzieję, że powyższymi argumentami udowodniłem tezę........ (tu wpisać tezę)
2 4 2