Odpowiedzi

2009-11-18T09:04:59+01:00
Po dotknięciu kulek podzielą się one łądunkiem po połowie, czyli każda bedzie miała +2,5*10⁻⁵C. Obie staną się dodatnie i się odepchną.
k=9*10⁹Nm²/C²
q₁,q₂=2,5*10⁻⁵C
r=0,1m
F=?
WZÓR:
F=kq²/r²
ROZWIĄZANIE:
F=9*10⁹Nm²/C²*(2,5*10⁻⁵C)²/(0,1m)²
F=9*10⁹N*6,25*10⁻⁵/0,01
F=9*6,25*10⁴N/0,01
F=5625*10⁴N
Odp: Siła odparcia wynosi 5625*10⁴N
2 1 2