Odpowiedzi

2009-11-18T11:24:50+01:00
A = dV/dt
dV = a * dt
dV = 20 m/s - 10 m/s = 10 m/s
a = g = 10 m/s^2
dt = 1 s

miedzy tymi dwoma punktami ciało było w ruchu przez 1 s, prędkość początkowa - 10 m/s

s = V0*t + 1/2 at^2 = 10 m/s * 1s + (1/2) 10 m/s^2 * 1s^2 = 15 m;
1 5 1
2009-11-18T11:27:32+01:00
V - prędkość spadku swobodnego = √2gh
v² = 2gh
h = v²/2g
vA = 10 m/s
vB = 20 m/s

hA = vA²/2g = 10²/20 = 100/20 = 5 m
hB = vB²/2g = 20²/20 = 400/20 = 20 m
hB - hA = 20 m - 5 m = 15 m - odległość między punktami
1 5 1
2009-11-18T13:36:19+01:00
Vo=VA = 10 m/s
Vk=VB = 20 m/s.
g=10m/s^2

s=Vot+at^2/2
a=V/t
s=Vot+AV/t*t^2/2 A-delta
s=Vot+AV*t/2
s=2Vot/2+AVt/2
Vo=10m/s
AV=20-10=10m/s
AV=Vo
s=3Vot/2
s=3*10*1/2
s=15m
3 5 3