W lutym poparcie dla Partii Postępu deklarowało 25% z 2000 mieszkańców pewnego miasteczka.W marcu poparcie poparcie wzrosło o 5punktów procentowych.
a)ilu mieszkańców miasteczka deklarowało poparcie dla Partii Postępu w lutym,a ilu w marcu?
b)O ile procent więcej osób zadeklarowało swoje poparcie w marcu w porównaniu z lutym?

3

Odpowiedzi

2009-11-18T10:29:19+01:00
A)
luty: 25%*2000=500
marzec: 30%*2000=600
b)
100/500*100%=20%
60 4 60
2009-11-18T10:46:14+01:00
A) w lutym 25% z 2000 = 500 osób
w marcu 30% z 2000 = 600 osób
c) 100 osób z 500 = 20 %
35 4 35
2009-11-18T11:29:46+01:00
A) luty 25% *2000= 25/100 *2000=500
marzec 25%+5%=30%
30%*2000=30/100*2000=600
b) 600-500=100
100 to 20%
32 3 32