Odpowiedzi

2012-07-14T15:47:10+02:00

 

a)

 

Nagromadzony dwutlenek węgla, który powstaje w wyniku rozkładu kwasu węglowego zawartego w oranżadzie zgodnie z reakcją

 

H₂CO₃ ⇒ H₂O + CO₂∧

 

Zwiększające się ciśnienie w butelce w końcu ją rozrywa. Podrzucając butelkę musimy użyć siły, która będzie oddziaływała na substancje znajdującą się w jej wnętrzu i to wlaśnie dlatego kwas węglowy ulega rozłożeniu.

 

b)

 

Osad powstaje w wyniku wytrącenia z wody rozpuszczonych w niej soli wapnia, magnezu. Związane to jest z twardością wody. Jedną z metod usunięcia tych jonów jest podgrzewanie wody. W wysokiej temperaturze sole wodorowęglanu magnezu oraz wodorowęglanu wapnia ulegają rozłożeniu. W wyniku tej reakcji następuje wytrącenie osadów i ich nagromadzenie - zgodnie z reakcją:

 

.............ΔT...................

Ca(HCO₃)₂ ==>CaCO₃∨ + H₂O + CO₂

 

.............ΔT...................

Mg(HCO₃)₂ ==>MgCO₃∨ + H₂O + CO₂

 

 

∨ - strzałka w dół oznaczająca osad

 

Pozdrawiam :)