Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 70 u.
a)
Podaj jego nazwę oraz wzory: sumaryczny i strukturalny.
Wzór sumaryczny: ...
Nazwa: ...
Wzór strukturalny: ...
b}
Oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze.

2

Odpowiedzi

2009-11-18T11:31:24+01:00
A) Penten, C5H10.
Wzór półstrukturalny CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2

Wzór strukturalny:
...... H...H..H..H
.......|...|..|...|
..H - C - C - C - C = C - H
.......|...|...|.......|
...... H...H ..H......H

[Nie patrz na kropki.. sorki ale inaczej nie dalo sie napisać]

b) C -> 5 * 12u = 60u
H -> 10 * 1u = 10u

60:10 = 6:1
Atomy węgla i wodoru są połączone w stosunku masowym 6:1.
5 3 5
2009-11-18T11:31:48+01:00
Wzór ogólny na alkeny: C(n)H(2n)
masa węgla - m(C) = 12u
masa wodoru - m(H) = 1u
n*12u + 2n*1u = 70u
12n + 2n = 70
14n = 70
n = 5

a)
wzór sumaryczny: C(5)H(10)
nazwa: penten
wzor strukturalny: w załączniku

b)
masa węgla - 5*12u = 60u
masa wodoru - 10*1u = 10u
stosunek masy węgla do wodoru:
60:10 ----> 6:1
5 5 5