Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T11:41:52+01:00
Podaj współrzędne punktu przecięcia asymptot wykresu funkcji:
a) y= 8
- ___
x+6 asymptoty to proste x=-6 i y=0 i punkt przecięcia(-6,0)

b) y= 4
___ +5
x-4 asymptoty to proste x=4 i y=5 i punkt przecięcia(4,5)