Odpowiedzi

2009-11-18T11:45:29+01:00
Dla Rzeczypospolitej wiek XVII okres ciągłych działań militarnych. Prowadzone były wojny ze Szwecją .Różniły przyczynami, przebiegiem i czasem trwania to wszystkie prowadziły do wyniszczenia kraju. Skutki tych działań można podzielić na terytorialne, polityczne, gospodarcze, społeczne oraz kulturowe.
Wieloletnie walki toczone przez Polskę przyniosły za sobą ogromne ubytki terytorialne. Rzeczpospolita utraciła większość Inflant, województwo siewierskie, czernichowskie, smoleńskie, także lewobrzeżną część Ukrainy i lenno Pruskie.
2 5 2
2009-11-18T11:48:41+01:00
Pierwszy etap (1600-1611
Pierwszy etap (1600-1611):
unia
personalna ze Szwecja rozpada się, Polacy i Szwedzi rywalizują w Rosji - Polska ma tam utrudnioną ekspansję.

Drugi etap (1621-1635):
od 1629r. tracimy wszystkie porty inflanckie i pruskie, za wyjątkiem Królewca i Libawy oraz Gdańska i Pucka; tracimy cło z Gdańska.
Tracimy także Żuławy, Malbork i Sztum. Pomorze zdewastowane gospodarczo.

Trzeci etap (tzw. potop; 1655-1660):
Utraciliśmy lenno pruskie w wyniku
traktatów w Welawie i Bydgoszczy; kraj zrujnowany gospodarczo, wyludnienie, wzrost ksenofobii, zapoczątkowanie nietolerancji rel. (np. wygnanie Arian); rezygnacja z pretensji dynastycznych Wazów.
25 4 25