Opowiedz,co-twoim zdaniem-stanowiło prapoczątek wierzeń religijnych naszych prehistorycznych przodków.

Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia związane z historią narodu żydowskiego.
a)panowanie Saula
b)wyjście z Egiptu
c)okres patriarchów
d)panowanie Salomona
e)niewola egipska
f)niewola babilońska
g)panowanie Dawida
h)okupacja rzymska
Wskaż różnicę między pojęciami "helleński" i "hellenistyczny"

W jakich okolicznościach powstały podane poniżej wyrażenia ?Co dziś oznaczają
nić Ariadny
koń trojański
węzeł gordyjski
puszka Pandory
1

Odpowiedzi

2009-11-18T15:27:02+01:00
Mat tylko częśc ;)


4.panowanie Saula
3.wyjście z Egiptu
1.okres patriarchów
6.panowanie Salomona
2.niewola egipska
7.niewola babilońska
5.panowanie Dawida
8.okupacja rzymska
1 5 1