Odpowiedzi

  • hong
  • Początkujący
2009-05-11T23:27:02+02:00
Najbardziej niekorzystny był zabór rosyjski, ponieważ Spośród trzech zaborców odegrała rolę decydującą nie tylko jako sprawca rozbiorów, ale również ze względu na wielkość zagarniętego przez siebie obszaru. Po trzecim rozbiorze (1795) zaanektowała ponad 60% ówczesnego terytorium Rzeczypospolitej z połową jej ludności.W dużej mierze przyczyniła się do tego władczyni Rosji - cesarzowa Katarzyna II. Prowadząc wrogą wobec Polski politykę, przyłączyła do Rosji ziemie polskie i wymazała z mapy jej przedrozbiorowe granice. Sytuacja uległa krótkotrwałej zmianie po śmierci w 1796 roku. Nowym carem został syn Katarzyny, Paweł I, przychylnie nastawiony do Polaków. Wyraził on zgodę na wypuszczenie przebywającego w więzieniu petersburskim Tadeusza Kościuszki i jego towarzyszy.Zabór rosyjski obejmował w 1815 r. 82% terytorium dawnej Rzeczypospolitej w granicach z 1772, tj. ziemie litewsko-ruskie tzw. ziemie zabrane oraz inne ziemie rdzennie polskie. Utworzone na części terytorium zaboru Królestwo Polskie straciło swą autonomię w wyniku powstań narodowych 1830 i 1863 r. , doprowadził do 3 rozbiorów Polski.