Bardziej technologia ale tez trzeba liczyć

1. ile arkuszy papieru formatu A1 należy przeznaczyć do wykonania 1000 egzemplarzy 16 kartkowych wkładów o formacie A4?

2 ile będzie kosztowała tektura formatu B1 do wykonania 500 okładek jednorodnych formatu B5, jeżeli cena 1 arkusza tektury formatu B1 wynosi 8 zł

(obydwie prace powinny zawierać rozwiązania wraz z komentarzem)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T12:42:35+01:00

1. ile arkuszy papieru formatu A1 należy przeznaczyć do wykonania 1000 egzemplarzy 16 kartkowych wkładów o formacie A4?

A1dzieli się na 2- A2, 4-A3, 8-A4, 16-A5 itd

mamy 16 kartek A4 zaś 8 kartek daje nam 1 kartkę A1czyli z 16 kartek mamy 2 kartki A1

16 A4 ---2A1
1000 szestnastkokartkowych to 2000 A1

2 ile będzie kosztowała tektura formatu B1 do wykonania 500 okładek jednorodnych formatu B5, jeżeli cena 1 arkusza tektury formatu B1 wynosi 8 zł

podobnie B1 dzieli się na 2- B2 , 4-B3, 8-B4, 16-B5 itd
16 B5 to 1 kartka B1
500 B5 to 31,25 czyli 32 arkusze B1
koszt 1 arkusza tektury formatu B1 wynosi 8 zł
czyli 32*8zł=256 zł.
1 5 1
2009-11-18T12:49:30+01:00
ZADANIE 1.
Kiedy jakikolwiek format (np. A1) zmniejszymy 2krotnie zachowując proporcje boków, to otrzymamy format niższego rzędu (np. A2). Można to osiągnąć przez składanie na pół arkusza → z dowolnego arkusza otrzymujemy 2 arkusze niższego rzędu.

Format A1 składamy 3 razy i otrzymujemy format A4. Przy każdym składaniu dochodzi nam 2 razy więcej arkuszy:
2 × 2 × 2 = 8
1(A1) = 8(A4)

1000 arkuszy po 16 kartek daje 16000 kartek A4,
a ponieważ 1(A1) = 8(A4) to:
16000 : 8 = 2000

Odpowiedź: Potrzebujemy 2000 arkuszy A1

ZADANIE 2.
Obliczamy na początku ile formatów B5 da się wyciąć z B1 podobnie jak w zad. 1:
Składamy B1 4 razy żeby mieć B5:
2 × 2 × 2 × 2 = 16.

500 : 16 = 31,25

Potrzebujemy 31,25 arkuszy B1, ale przyjmujemy 32 szt bo płacimy za pełne arkusze.

32 × 8zł = 256zł

Odpowiedź: Tektura będzie kosztowała 256 zł