Odpowiedzi

2009-11-18T12:35:35+01:00
Vp (V początkowe) - 39,5 km/h = 11 m/s
Vk (V końcowe) = 0
S = 11 m

a = (Vk^2 - Vp^2)/2S
a = 121/22
a = 5,5 m/s^2

u - współczynnik tarcia
u = a/g przyjmując g ~ 10 m/s^2

u = 5,5/10 = 0,55