ZAPISZ :
a liczbę 5 razy mniejszą od a+2
b liczbę o s mniejszą od 2z do potęgi 3
c liczbę o 3 większą od połowy liczby x
d liczbę o 7 większą od różnicy liczb a i b
e liczbę 100 razy większą od sumy liczb s i t
f liczbę o 35% mniejszą od (m-2)do potęgi 2
g liczbę o 72% mniejszą od różnicy liczb s i t
h liczbę n razy mniejszą od u+v+w

Uporządkuj jednomiany :
a 3a*2b
b 6x*4x*1/3y
c -45m do potęgi 2 * 0,2mn*2n do potęgi 3
d 12a do potęgi 3 *(-3/4a do potęgi 2 b do potęgi 2)*(-1/9b)
e 2pierwiastki z 2 xyz*(-pierwiastek z 6x do ptęgi 2 zdo potęgi 3)*3z
f -0,1k*0,2l do potęgi 3 m do potęgi 2 *(-0,3klm)

1

Odpowiedzi

2009-11-18T15:18:36+01:00
A) (a+2):5
b) 2z³-s
c) 0,5x +3
d) (a-b) + 7
e) 100 (s+t)
f) 0,65 (m-2)²
g) 0,28(s-t)
h) (u+v+w) : n

a) 3a*2b
b) 10x*1/3y
c -45m²* 0,2mn*2n³


41 4 41