Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-24T20:10:21+01:00
Ze zjawiskami elektryzowania ciał oraz prądem elektrycznym spotykamy się na co dzień. Bez prądu nie umylibyśmy się, wypili herbaty czy kawy, a dzięki zjawisku elektryzowania ciał w chłodne dni, trąc ręce o siebie ogrzewamy je.
Skutkami zjawiska elektryzowania ciał na organizmy żywe może być np. różnego rodzaju alergia, zmęczenie i bóle głowy spowodowane zbyt wielkim zjonizowaniem powietrza.
To telewizory i komputery emitują promieniowanie jonizujące powietrze. W atmosferze istnieje pewna liczba jonów, z którymi organizm sobie radzi. Przy zwiększonym promieniowaniu jonizującym podnosi się ciśnienie tętnicze krwi i ubywa nam czerwonych krwinek. W dzisiejszych czasach produkowane są monitory, które w mniejszym stopniu jonizują powietrze.
Jest typ ludzi, którzy odczuwają zmiany w samopoczuciu i potrafią przewidzieć deszcz lub burze. Skutkiem niekorzystnym jest zwiększona ilość zgonów podczas burz.
Wyładowaniom elektrycznym w czasie burzy towarzyszy powstawanie w atmosferze ozonu, który chroni przed promieniowanie ultrafioletowym pochodzącym ze Słońca.
Prąd działając na organizm żywy wywołuje w nim zmiany fizyczne, biologiczne i chemiczne.
Za bezpieczne napięcie bez względu na natężenie prądu uważa się 24 V. Prąd o natężeniu:
- 5-10 mA wywołuje lekki skurcz mięśni
- 10-25 mA oprócz skurczu wywołuje niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi
- do 80 mA powoduje silne drgania komór sercowych oraz częściowe porażenie ośrodków oddechowych, co może doprowadzić do straty przytomności
- ponad 80 mA powoduje silne drgania komór sercowych, utratę przytomności i w końcu śmierć.
Prąd przemienny przepływając przez mięśnie, powoduje ich silne skurcze. Człowiek obejmujący ręką przewód doznaje skurczu mięśni zginające palce, co powoduje powstanie zjawiska zwanego „przymarzaniem” (nie udaje się oderwać ręki od przewodu). Wartości prądu „oderwania” (samo uwolnienie) wynoszą: dla mężczyzny – 16mA, dla kobiety – 10,5 mA.
Podczas przepływu prądu elektrycznego przez organizm ludzki następuje pobudzenie, a następnie porażenie układu nerwowego. W wyniku porażenia prądem powstają zaburzenia słuchu, wzroku, utrata pamięci oraz zaburzenia psychiczne.
Przepływ prądu przez ciało powoduje wytwarzanie ciepła na drodze tego przepływu. Wzrost temperatury może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń organizmu ciała.
Najczęściej spotyka się uszkodzenia skóry. W miejscu „wejścia” prądu powstaje oparzenia: od zaczerwienienia skóry, powstania pęcherzy oparzeniowych, po martwice skóry i zwęglenie. Produkty rozpadu oparzonych tkanek mogą spowodować śmierć porażonego nawet w kilka dni po wypadku.
Innym rodzajem uszkodzeń skóry są tzw. znamiona prądowe, które występują w czasie przepływu prądu, przy dobrej styczności z przewodnikiem.
Przepływ prądu elektrycznego może spowodować również uszkodzenia mięśni. W wyniku gwałtownych skurczów może nastąpić przerwanie włókien mięśni a więc mechaniczne zerwanie mięśni. Mogą wystąpić również zmiany w strukturze włókien mięśniowych, a także uszkodzeń kości.
Korzystając z osiągnięć techniki należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, ponieważ ich skutki są poważne
2 5 2
2009-12-24T21:28:09+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/32535-33-wplyw_zjawiska_elektryzowania_cial_na_zycie_czlowieka


http://www.sciaga.pl/tekst/75235-76-wplyw_zjawiska_elektryzowania_sie_cial_na_zycie_czlowieka


Z elektryzowaniem ciał człowiek spotyka się codziennie. Ze zjawiskiem tym związane jest na przykład chodzenie w butach. Podeszwy butów wykonane są z tworzyw sztucznych takich jak guma. Związane z tym jest też korzystanie z różnego rodzaju sprzętów wykonanych z tworzyw sztucznych, odzieży syntetycznej oraz sprzętu audiowizualnego. Elektryzowanie ciał lub emitacja przez te ciała promieniowania jonizującego może powodować lekkie zmęczenie lub nawet spowodować powikłania alergiczne. Najbardziej niebezpieczna dla człowieka i jego otoczenia jest elektryzacja tkanin włókienniczych i papieru. Są one nawijane na bele lub układane warstwami, które trąc o siebie, elektryzują się. Po naelektryzowaniu tkaniny lub papier sklejają się. Próba rozdzielenia ich powoduje powstanie iskry, co może grozić pożarem. By zmniejszyć naelektryzowanie tkanin oraz włosów stosuje się płyny antyelektrostatyczne. Następnym negatywnym, ale nie tak niebezpiecznym naelektryzowaniem ciał jest jonizacja powietrza przez telewizory i ekrany komputerów. Bywa ono częstym powodem bólu głowy i zmęczenia. Próbuje się zmniejszyć jonizowanie powietrza przez używanie monitorów typu Low Radiationss. Emitują one mniej promieniowania niż monitory starszego typu. W monitorach starszej generacji używa się ekranów ochronnych. Telewizje należy oglądać z bezpiecznej odległości, a przed snem wywietrzyć pomieszczenie. Zawsze w atmosferze znajduje się pewna liczba jonów. Organizm ludzki radzi sobie z nimi, dopóki nie wzrośnie gwałtownie. Wzrost liczby jonów w powietrzu powoduje wysoka temperatura, wysokie napięcie. Gdy w powietrzu wzrasta liczba jonów u człowieka zmienia się ciśnienie tętnicze krwi, ubytek czerwonych ciałek we krwi. Gdy nadchodzi burza u niektórych ludzi pogarsza się samopoczucie. Człowiek przed burzą czuje się rozdrażniony, a jego reakcje na bodźce są opóźnione. Podczas burzy zwiększa się liczba wypadków i zgonów. Podczas burzy w wysoki (często metalowy) przedmiot, budynek lub człowieka może uderzyć piorun. Gdy piorun uderzy w budynek, może spowodować pożar. Jeżeli trafi on w człowieka często powoduje śmierć. Aby zapobiec pożarom budynków instaluje się piorunochrony. Burze mogą być też pożyteczne, ponieważ wyładowania powodują powstawanie ozonu, który tworzy warstwę ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym pochodzącym ze Słońca. Tak więc elektryzowanie ciał ma negatywny wpływ na człowieka, lecz także wpływa pośrednio pozytywnie na człowieka.
1 4 1