Odpowiedzi

2009-11-18T13:24:05+01:00
Pierwsza zasada termodynamiki - zmiana energii wewnetrznej układu równa jest sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem.
Zasada ta, równoważna zasadzie zachowania energii
2009-11-18T13:48:55+01:00
Pierwsza zasada termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej układu równa jest sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem. Zasada ta, równoważna zasadzie zachowania energii, w zarysach sformułowana została w 1842 przez J.R. Mayera, uściślona zaś w 1847 przez H.L.F. de Helmholtza.