1.Jakie wydarzenia ze Starego Testamentu zapowiadają zbawcze dzieła dokonane przez Chrystusa?
2.Jakie wydarzenia zbawcze zapowiada przejście przez Morze Czerwone?
3.Jakie wydarzenia zapowiada woda ze skały?
4.Jakie wydarzenia zapowiada manna na pustyni?
5.Kogo zaowiada Jozue i dlaczego?

2

Odpowiedzi

2009-11-19T08:21:46+01:00
1.Zapowiedzi proroków że nadejdzie mesjasz i zbawi cały świat
2.że bóg czuwa nad swym ludem i kocha go mimo tego że w niego nie wierzyli
3.że bóg niegdy nieopuści swego ludu
4że bóg dba o swój lud
5.
146 1 146
2009-11-19T08:50:56+01:00
1.Zbawcze dzieła Chrystusa zapowiadane są przez proroków , samego Boga Stwórcę oraz przez wywyzszenie na krzyżu węża

2.Jest to symbol chrztu Narodu Wybranego , a więc zapowiedż sakramentu chrztu.

3.Jest to symbol dania przez Chrystusa swej krwi jako napoju życia wiecznego
- ustanowienie Eucharystii.

4.Jest to symbol dania przez Chrystusa swego ciała jako pokarmu życia wiecznego - ustanowienie Eucharystii.

5.Jozue jest zapowiedzią samego Chrystusa , ponieważ to on ostatecznie doprowadził lud do Ziemii Obiecanej Kannanu , a nie Mojzesz , tak samo Pan Jezus zbawił swój lud , ale wczesniej przygotowywali mu drogę do tego prorocy jak Jan Chrzciciel.
103 4 103