Prosze o rozwiązanie zadań:D

1.Na jednakowych samochodów załadowano 280 000 kg towaru. Ile ton towaru można załadować na 13 takich samochodów. Na jeden samochód wchodzi tyle samo kg kilogramów.
2.Jeśli zmniejszymy o 7cm długość prostokąta, to otrzymamy kwadrat o obwodzie 32cm. Jaka była początkowa długość prostokąta.
3.Samochód jedzie z prędkością 60 km/h. Jaka jest jego prędkosć w metrach na sekundę.
4.Asia ma dwa razy więcej pieniędzy niż michał, a Piotrek ma o połowę więcej niż Asia. Jeżeli Piotr ma o 60 groszy mniej niż Zbyszek, a Zbyszek ma 6 zł, to ile pieniędzy ma Michał?
5.Podaj 2008 cyfrę rozwinięcia dziesiętnego ułamka 7/13.
6.Średnie tygodniowe wynagrodzenie pięciu pracowników zatrudnionych w pewnym barze wynosi po 400 zł. Jeżeli trzech kelnerów otrzymuje średnio po 350 zł tygodniowo, to po ile otrzymują średnio dwaj kucharze?
7.Odległość między dwoma miastami wynosi 150 km. Na pewniej mapie ta odległość wynosi 30km. W jakiej skali jest ta mapa?
8.literka x w liczbie 82296x oznacza cyfrę jedności. Jaka to cyfra, jeżeli ta liczba jest podzielna jednocześnie przez 3 i przez 4.
9.Uczeń kupił 4 książki. Wszystkie bez pierwszej kosztowały 42 złotych, wszystkie bez drugiej 40 złotych, wszystkie bez trzeciej 38 złotych, wszystkie bez czwartej 36 złotych. Ile kosztowała każda ksiązka?

3

Odpowiedzi

2009-11-18T13:31:09+01:00
280 000 kg- ładunek jednego samochodu
280 000 kg = 280 t
13 - liczba samochodów
ROZwiązanie:
13*280 t = 3640 t
Odp. Razem można załadować na wszystkie samochody 3640 ton towaru.

Zadanie 2
x + 7 - długość boku prostokąta
x - długość boku kwadratu
32 - obwód kwadratu
4x=32/:4
x= 8

8+7 = 15
odp. Początkowa długośc prostakąta to 15 cm.
ZADANIE 3.

60 km/h = 60 * 1000m/3600s = 60000m/3600s = 16 2/3 m/s


ZADANIE 4.
x - pieniądze Michała
2x - pieniadze Asi
1,5 * 2X - pieniądze Piotrka
6 zł - pieniądze zbyszka
6 + 0.60 - pieniądze Piotrka

PIOTR: 6 + 0,60 = 1,5 * 2X
6.60 = 3 X / :3
X = 2,20 zł
odpowiedx: Michał ma 2,20 zł

ZADANIE 5

7/13 =

ZADANIE 6
5 * 400 - średnie wynagrodzenie 5 pracowników
3 * 350 - srednie wynagrodzenie 3 kelnerów
2x - średnie wynagrodzenie 2 kucharzy

2x + 3*350 = 5*400
2x + 1050 = 2000
2x = 2000-1050
2x = 950/2
x = 475

Odp srednie wynagrodzenie wynosi 475 zł

ZADANIE 7
150 / 30 = 5
1:5
Skala mapy jest 1:5

ZADANIE 8

jest to cyfra O

ZADANIE 9
a - książka pierwsza
b- książka druga
c - książka trzecia
d - książka czwarta
b+c+d = 42
a +c+d = 40
a + b + d = 38
a + b + c = 36
b+c = 42 - d
a + c + d = 40
a +b+ d = 38
a +42-d = 36
b+c = 42 - d
a + c + d = 40
a +b+ d = 38
a - d = 36-42
b+c = 42 - d
a + c + d = 40
a +b+ d = 38
a - d = -6
b+c = 42 - d
a + c + d = 40
a +b+ d = 38
a = -6 +d
b+c = 42 - d
-6 +d + c + d = 40
-6 +d +b+ d = 38
a = -6 +d
b+c = 42 - d
2d+c= 46
2d+b=44
a =-6 +d
b+c = 42 - d
c= 46-2d
b=44-2d
a =-6 +d
46-2d+44-2d=42 - d
c= 46-2d
b=44-2d
a =-6 +d
-4d+d=42-44-46
c= 46-2d
b=44-2d
a =-6 +d
-3d=-48/:(-3)
c= 46-2d
b=44-2d
a =-6 +d
d=16
c=46-2*16
b=44-2*16
a=-6+16
d=16
c=46-32
b=44-32
a=10
d=16
c=14
b=12
a=10

odp: pierwsza książka kosztuje 10 zł, druga 12 zł, trzecia 14, czwarta 16


1 3 1
2009-11-18T13:55:35+01:00
13*280000=3640000kg
1kg=0,001tony
3640000;0,001=3640t

4*a=32
32;4=8
2*8+2*a=32+7
16+2a=39
2a=39-16
2a=23/2
a=11,5


asia ----1/2 piotra 5,4 ;2=2,7
piotr--- 1i1/2 *2x=5,4
6-0,6=5.4
3/2*2x=5,4/*2/3
2x=5,4*2/3
2x=3,6
x=1,8
michał--- 1/2 asi 2,7 ;2=1,35

5*400=2000
3*350=1050
2x=2000-1050=950/2
x=475 tyle zarabia kucharz


150;30=5
skala1;5


1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T14:04:35+01:00
1.280t×13=3640
2. 32÷4=8cm
a=8cm
b=8cm+7cm
b=15cm
3.1h=3600s
60km=60000m
16 24/36m(ułamek)/s
4. 6 zł - zbyszek
6,00zł-0,40zł=5,40zł -piotr
5,40 zł ÷2=2,70zł -ania
2,70zł÷2=1,35zł
5.nie wiem
6.400-350=50
50÷2=25zł
7.1cm→500000cm=5km
8.nie wiem
9.
3km→150km
1:500000
8.1-3/4(ułamek)=1/4
1/4×42zł=13zł - pierwsza
1/4×40zł=10zł -druga
1/4×38zł=9,50zł - trzecia
1/4×36=9zł - czwarta

2 3 2