Błagam pomóżcie!
co to jest charyzmat?
jakie jest znaczenie poszczególnych darów?
W czym umacnia nas Duch Święty swoją łaską?
jakie zadania wynikają z przyjęcia sakramentu bierzmowania?
co to znaczy że duch Świety jest zrodlem apostolskiej dzialalnosci koscioła
jakiej postawy wobec boga ucyz nas Maryja
z gory dzieki

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T13:43:50+01:00
Charyzmat to szczególny dar łaski, który Pan daje niektórym osobom. Jest to dar służebny, czyli uzdalniający do posługiwania dla dobra całej wspólnoty Kościoła - mistycznego Ciała Chrystusa.
Dar, który jednocześnie staje się szczególnym rodzajem więzi z Panem.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości. Bierzmowanie zobowiązuje nas do mężnego wyznawania wiary, do życia według zasad i praw Bożych, swoim życiem powinniśmy być wzorem dla innych katolików jak żyć zgodnie z wolą Bożą,

Dary Ducha Świętego
1. Dar mądrości dar ten zsyła na nas patrzenie na ludzi oczami Boga. Byśmy patrząc na drugiego człowieka nie widzieli w nim jego wady ale jego piękno które kryje się w sercu każdego człowieka.
2.Dar rozumu dar ten pomaga nam w dobrym rozważaniu swojego życia, tego co w naszym życiu jest najważniejsze.
3.Dar rady pozwala radować się życiem, dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest źródłem pasji życia.
4. Dar męstwa jest darem który pomaga nam w walce ze złem daje nam odwagę do wstawania z upadku i pójścia dalej za Chrystusem. Pomaga czerpać siłę do życia.
5.Dar umiejętności. Jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie.
6.Dar bojaźni Bożej to dar który pokazuje nam to że jestesmy kruchymi istotami i że wszystko co mamy, mamy dzięki Bogu i że to On jest naszym Panem. Dzięki temu wiemy że zawsze możemy uciekać się do Niego i On nas wesprze bo zawsze nad nami czuwa.
7.Dar pobożności. Jest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca. Mamy świadomość że jesteśmy dziecmi Boga, i to jak powinniśmy się odnosić do drugiego człowieka poniewaz wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.

Maryja uczy nas byśmy pokładali nadzieję w Bogu byśmy bezgranicznie Mu ufali i kochali Go. By nasze serce było pokorne, byśmy nie wywyższali się i nie byli pyszni.

16 4 16
2009-11-18T13:44:09+01:00
Nie umiem odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale na ich część. :)

Charyzmat to dar nadprzyrodzony, którego Jezus udziela przez Ducha Świętego w celu wypełniania określonych zadań we Wspólnocie.

Dary Ducha Św. i ich cel
- dar mądrości - by uznać, że "Bóg jest Miłością"
- dar rozumu - by rozumieć prawdy wiary
- dar rady - by podejmować właściwe decyzje
- dar męstwa - by bronić wartości
- dar pobożności - by doskonalić relacje z Bogiem
- dar umiejętności - by dostrzegać Boga w świecie
- dar bojaźni Bożej - by być ufnym

Na następne pytania nie znam odpowiedzi, a te odpowiedzi, które podałam są na pewno dobre, ponieważ sam katecheta nam je dyktował :P
11 4 11