Jakie cechy powinna mieć osoba, która sprawuje władzę?

Sprawowanie władzy oznacza możliwość kierowania innymi ludźmi. Dlatego też jest to zadanie bardzo odpowiedzialne. Często uczestniczyć będziesz w wyborach, w wyniku których zostanie powierzony komuś określony zakres władzy. Biorąc udział w takich wyborach, powinniśmy mieć przekonanie, iż osoba, na którą oddajemy swój głos, nie użyje władzy do działań sprzecznych z dobrem ogółu obywateli. Zastanów się teraz, jakie cechy powinny posiadać osoby wybierane, aby sprawować władzę. Zacznij od odpowiedzi na pytania zawarte w poniższym ćwiczeniu.

* Czy wybierając przewodniczącego swojej grupy kierowałeś się jego cechami charakteru? Jeśli tak, to jakie to były cechy?

* Weź udział w dyskusji na temat pożądanych cech osób wybieranych, aby sprawować władzę. Wnioski zapisz poniżej:

a) osoby wybierane, aby sprawować władzę powinny posiadać następujące cechy:.................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

b) osoby wybierane, aby sprawować władzę nie powinny posiadać następujących cech:............ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

3

Odpowiedzi

2009-11-18T14:50:52+01:00
Wybierając przewodniczącego grupy kierowaem sie tym czy dana osoba jest śmiała, wyraża swoje zdanie (nie skrywa go), nie jest konfliktowa i potrafi współpracować z grupą.

2)odpowiedzialność
-względny spokój
-rozwaga
-dobry kontakt z ludźmi
-zdolność do komunikacji
-wytrwałośc
- sumienność
-szacunek do innych (i ich poglądów)
- dbałość o dobro innych

- nieśmiałość
-chciwość
-bezczelność
-wykorzystywanie władzy do własnych celów
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T14:55:12+01:00
* Czy wybierając przewodniczącego swojej grupy kierowałeś się jego cechami charakteru? Jeśli tak, to jakie to były cechy?
Tak.
Kierowalem/-am sie takim jego cechami jak: czy jest odpowiedzialny, komunikatywny, czy potrafi kierowac innymi ludzmi, czy slucha innych.

* Weź udział w dyskusji na temat pożądanych cech osób wybieranych, aby sprawować władzę. Wnioski zapisz poniżej:
a) osoby wybierane, aby sprawować władzę powinny posiadać następujące cechy:.
charyzma, odpowiedzialnosc, kreatywnosc, posluch, uczciwosc, entuzjazm, asertywnosc, chec pomagania innym, powinny byc wyksztalcone i dobrze zorganizowane.

b) osoby wybierane, aby sprawować władzę nie powinny posiadać następujących cech:
egoizm, brak zainteresowania sprawami bierzacymi, kierowanie sie tylko tym, co dobre dla niego, a nie dla ogolu, negatywne myslenie, brak wiary w siebie.
1 5 1
2009-11-18T16:06:27+01:00
Jakie cechy powinna mieć osoba, która sprawuje władzę?
Taka osoba powinna być na pewno mądra, inteligentna, powinna dbać o dobre imie państwa, nie bać się wygłaszać swojego zdania .

* Czy wybierając przewodniczącego swojej grupy kierowałeś się jego cechami charakteru? Jeśli tak, to jakie to były cechy?
Tak, kierowałabym sie cechami charakteru, kierowałabym się tym czy dana osoba ma honor jest sprawiedliwa , nie dajaca sie przekupić
.
a) osoby wybierane, aby sprawować władzę powinny posiadać następujące cechy:
dyktatorskie , sprawiedliwa , umiąca bronić własne poglądy itd.

b) osoby wybierane, aby sprawować władzę nie powinny posiadać następujących cech:

niepowinny być chciwe łase na kase , fałszywi
1 5 1