Zad1.Dana jest funkcja ƒ okreslona wzorem ƒ (x)= { L(x+1)²-2 dla x E (-∞,0)
{2x-2 dla x E (0,3)
{5 dla x E (3,∞)
a)Okresl ƒ
b)Podaj argument,dla ktorego wartosc funkcji wynosi 5.

zad.2 Funkcja kwadratowa ƒ dana jest wzorem y=-3x²+x+2
a)Przedstaw funkcje ƒ w postaci kanonicznej.
b)Oblicz miejsca zerowe funkcji ƒ.
c)Naszkicuj wykres funkcji ƒ.
d)Wyznacz przedzialy monotonicznosci funkcji ƒ.

1

Odpowiedzi

2009-05-14T20:52:49+02:00