1. Podstawą graniastosłupa jest kwadrat o boku 5 cm. Wysokość graniastosłupa jest równa 6 cm. Jakie jest pole powierzchni tego graniastosupa?
a) 145 cm²
b) 55 cm²
c) 45 cm²
d) 170 cm²

2. Podstawą graniastosłupa jest trapez równoramienny, jak na rysunku ( wysokość 4 cm, ściana dolna 13 cm, ściana górna 7 c, ściana boczna 5 cm). Wysokość tego graniastosłupa jest równa 8 cm. Jakie jest pole jego powierzchni bocznej?
a) 80 cm²
b) 160 cm²
c) 240 cm²
d) 320 cm²

3

Odpowiedzi

2009-11-18T13:37:55+01:00
2009-11-18T13:39:43+01:00
2009-11-18T13:45:13+01:00
Zad.1
2xpole podstawy + pole boczne = 2x5x5 + 4x5x6= 50 + 120 =170
zad.2
8x13+8x7+2x8x5=104 + 56 + 80 = 240
1 5 1