1. Ile rozwiązań rzeczywistych ma rownanie 5x²-13=0?
2.Wskaż liczbę rozwiązań równania 11-x wszystko podzielone przez x²-11 i to =0
3.Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu (x+3)²+(y-1)²=4 z osiami układu współrzędnych jest równa...?

Liczę na szybkie obliczenia.Dziękuję

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T09:28:44+01:00