1)Kąt α jest kątem ostrym i tgα=1/2.Jaki warunek spełnia kąt α?
A.α<30stopni B.α=30stopni C.α=60st D.α>60st
Proszę o obliczenia

2)Różnica miar kątów wewnętzrnych pzry ramieniu trapezu równoramiennego,który nie jest równoległobokiem jest równa 40stopni. Ile jest równa miara kąta przy krótszej podstawie tego trapezu? Obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T09:27:58+01:00