Odpowiedzi

2009-11-18T13:53:11+01:00
Wielskie migracje współczesnego świata.
Migracje i ich podział. Migracja – przemieszczenie się ludności prowadzące do zmiany miejsca pobytu lub zamieszkania. Podział według czasu trwania: migracje stałe, czasowe, wahadłowe. Podział według kryterium miejsca: zewnętrzna (poza krajem), wewnętrzna (wewnątrz kraju). Migracja rezydencjalna – przemieszczenie w wieku emerytalnym. Podział ze względu na przyczynę: przymusowa, swobodna. Rodzaje migracji: emigracja wyjazd z kraju ojczystego, imigracja przyjazd do nowego państwa, deportacja przymusowe usunięcie z kraju imigracyjnego. Reemigracja powrót z emigracji do kraju ojczystego. Repatriacja przemieszczenie ludności związane ze zmianą granic. Ewakuacja przymusowe usunięcie ludności z obszaru objętego jakimiś zagrożeniami. Przyczyny migracji: ekonomiczne w celu zarobienia, polityczne prześladowania, religijne Irak, Izrael, Afganistan, zasiedleniowe. Wielkie migracje w dziejach świata: 1820 – 1820 ekonomiczne 55 mln ludzi emigruje z Europy. XIX wiek z Europy do Nowego Świata (obie ameryki, Australia) XVIII –XIX z Afryki do Nowego Świata (głowie do ameryki) XIX z Azji do Nowego Świata (z Chin, Indii, czynniki ekonomiczne) Migracje Polaków: do 1918 emigracje z powodów ekonomicznych i politycznych, 1939 – 45 wewnętrzne, z Kresów Wschodnich do Syberii, Kazachstanu. Po 45 emigracje Polaków w ramach łączenia rodzin. 70 ponad 1,2 mln wyjechało. Duża fala wyjazdów na tle politycznym po 80 roku. Po 89 przyczyny ekonomiczne. 2005 – największa fala wyjazdów. Największe skupiska Polaków: 1)USA, 2) Niemcy, 3) Wlk. Brytania, 4) Irlandia, 5) Francja, 6) Ukraina, Białoruś, 7) Kazachstan, 8)Kanada, 9) Brazylia, Argentyna, 10) Australia, 11) Belgia. W Afryce w RPA, W Ameryce Ameryce USA, W Ameryce południowej w Brazylii, Australia. Skutki migracji. Emigracji. Zmniejsza się ilość ludności, zmniejsza się bezrobocie, zmniejsza się ilość rąk do pracy, starzenie społeczeństwa, zmniejsza się przyrost naturalny, zwiększa się obciążenie finansowe osób pracujących, spada zatrudnienie w oświacie, położnictwie. „Drenaż mózgów” Imigracji. Zwiększa się konkurencja na rynku pracy, wzrost PKB, mieszanie się kultur, konflikty na różnym tle, rozrost czarnej strefy, może wzrosnąć przestępczość, zwiększenie obciążenia państwa kosztami opieki socjalnej.
2 5 2
2009-11-18T16:49:27+01:00
2.Problem Zyciez w wielkim mieście.

Ja Ci tu podam wady wielkich miast i weź sobie ubierz ładnie to w zdania, zrób rozprawkę.

Wady wielkich miast ;
hałas
zanieczyszczenie powietrza
korki uliczne
dużo wypadków
przeludnienie
życie w ciągłym biegu
brudne ulice
brak poczucia bezpieczeństwa.
tłok w autobusach.