1.Obwód rombu jest równy 10cm, a jeden z jaego kątów ma 40 stopni. Oblicz długość boku rombu.Oblicz miarę pozostałych kątrów rombu


2.Romb o boku 12cm i równoległobok mają równe obwody. Jeden z boków równoległoboku jest o 40mm dłuższy od drugiego. Oblicz długość boków tego równoległoboku


PROSZE PILNE!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-18T14:19:27+01:00
Zad.1.
a - bok rombu

4a = 10cm
a = 2,5cm

½(360° - (40° * 2)) = 140°

Odp: Długość boku wynosi 2,5cm, a kąty 40°,40°,140°,140°.

Zad.2.
a - krótszy bok równoległoboku
b - dłuższy bok równoległoboku

b = a + 40mm = a + 4cm

2(a+b) = 12cm * 4
a + b = 24cm
a + (a + 4cm) = 24cm
a = 10cm

b = 10cm + 4cm = 14cm

Odp: Długość dłuższego boku równoległoboku wynosi 14cm.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T14:19:04+01:00
1.Obwód rombu jest równy 10cm, a jeden z jaego kątów ma 40 stopni. Oblicz długość boku rombu.Oblicz miarę pozostałych kątrów rombu
a-bok rombu
α+β=180°
α=40°
β=140°

Ob=10cm
4a=10
a=10/4
a=2,5cm
bok ma 2,5cm a kąty to 40°,40°, 140°,140°

2.Romb o boku 12cm i równoległobok mają równe obwody. Jeden z boków równoległoboku jest o 40mm dłuższy od drugiego. Oblicz długość boków tego równoległoboku

Ob=4a
Ob=4*12=48cm
Ob równoległoboku =2x+2y
x=y+40mm=y+4cm
Ob=2(y+4)+2y
48=2y+8+2y
4y=40
y=10cm
x=10+4=14
boki to 14cm oraz 10cm
2009-11-18T14:30:54+01:00
Zad 1
romb ma wszystkie boki równe
obwód = 10 cm
bok = 10/4 = 2,5 cm
w rombie kąty ostre są równe a suma wszystkich kątów = 360
stąd dwa kąty ostre mają po 40⁰
pozostałe dwa kąty maja 360⁰ - 80 ⁰ = 280⁰
dwa kąty rozwarte też są równe , czyli jeden = 280/2 = 140⁰
odp. dwa kąty po 40⁰ i dwa kąty po 140⁰
zad 2
x - długość krótszego boku
x + 40 mm - długość dłuższego boku = x + 4
40 mm = 4 cm
2x + 2(x + 4) = 48
2x + 2x + 8 = 48
4x = 48 - 8
4x = 40
x = 10cm - długość krótszego boku
x + 4 = 10 + 4 = 14 cm - długość dłuższego boku