Odpowiedzi

2009-11-18T14:09:58+01:00
Człowiek rozkłada pokarm za pomocą enzymów , energie tworzy w mitochondrium uwalnia tam energie z pokarmu,
5 4 5
2009-11-18T14:44:10+01:00
Organizm człowieka uwalnie energię zawartą w pokarmie w procesie oddychania odbywającego sie w mitochondrium.
Skałada sie on z nastepujacych faz :
-glikolizy glukozy do pirogronianu
-dekarboksylacji i dehydrogenacj pirogronianu w wyniku czego powstaje acetyloCo~A (acetylo koenzym A)
-cykl krebsa
-oddychanie końcowe

W procesie tym powstaje oprócz energii w postaci ATP (32 czasteczki) , woda metaboliczna , NADPH2 i CO2
5 5 5
2009-11-18T15:04:26+01:00
Organizm człowieka uwalnia energię zawartą w pokarmie w procesie oddychania odbywającego sie w mitochondrium.
W tym procesie oprócz enetgii poestają 32 czasteczki, woda metaboliczna.
4 4 4