PRosze o przetlumaczenie mi tego tekstu na Jezyk Ang.
Produkcja żywności
Stany Zjednoczone są największym producentem żywności na świecie, znacznie dystansując Francję, która zajmuje drugie miejsce. Użytki rolne, skoncentrowane obecnie w rękach korporacji i niezależnych rolników, stanowią 46% powierzchni. Uprawia się: kukurydzę (coraz bardziej na produkcję etanolu), pszenicę, soję, jęczmień, truskawki, ziemniaki, jagody, cytrusy, figi, daktyle, sorgo, bawełnę, tytoń, ryż, drzewa owocowe i orzechowe wszelkiego rodzaju, prawie wszystkie możliwe warzywa, brzoskwinie, orzeszki ziemne, kiwi.

W USA prowadzi się intensywną hodowlę bydła, trzody chlewnej, drobiu. Szeroko przetwarza się mleko na różnego rodzaju sery oraz wyroby mleczne i cukiernicze (np. czekolada Ghirardelli w San Francisco, czy też popularne w całym kraju lody). Doskonale rozwinęła się uprawa nowych, szlachetnych odmian winogron, a co za tym idzie, wysokiej klasy win m.in. w hrabstwach Sonoma i Napa w północnej Kalifornii, czy stanie Nowy Jork). W wielu regionach istnieją liczne mikrobrowary produkujące różne gatunki piwa i ale.
Powszechne błędy w odżywianiu [edytuj]

Poważnym problemem w Stanach Zjednoczonych jest powszechnie spożywana niezdrowa żywność (junk food) o wysokiej zawartości kalorycznej i niewielkiej wartości odżywczej. Są to m.in. wysoko przetworzone wyroby cukiernicze, różnego rodzaju "przekąski telewizyjne" oraz produkty pochodzące z restauracji typu fast food. Zjawisko to doprowadziło do poważnych chorób społecznych, m.in. otyłości i cukrzycy, także wśród dzieci i młodzieży. Władze starają się zmienić te przyzwyczajenia, wprowadzając m.in. zakaz sprzedaży tego rodzaju żywności w szkołach.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T14:17:22+01:00
United states are biggest producer of food food production in the world, considerably outstripping (outdistance) france, which (who) occupies second (other) place. Rural applications, in hands of corporations concentrate presently and independent cultivators (farm workers), they present 46% surface. It is cultivated (is grown) on production corn ( more and more ) etanolu, wheat, soya bean, barley, truskawki, potatoes, berries, cytrusy, figs (zeros), daktyle, sorgo, cotton, tobacco, rice, fruit trees and any (every) kind orzechowe, all possible vegetables almost < law (as of right) >, peaches, earth nuts, kiwi.


Intensive stock breeding is led in (to) USA, swine flocks, poultry. Milk is processed on different kind widely cheeses and milky products and confectioner's ( e.g. chocolate will will become in (to) san francisco Ghirardelli, as well as ice-cream (ice) in whole country popular ). New cultivation has spread out perfectly, noble changes of grapes, but that goes behind (for) it, among others, high classes of wines (blames) in counties Sonoma and in northern california Napa, if (or) new york will will become ). Numerous microbreweries of producing sorts of different beer exist in (to) many regions and it edit general errors in nutrition

There is serious problem in united states about high caloric contents generally unhealthy food ( ) spożywana junk food and small nutritious values. Among others, it are processed confectioner's products highly, different kind " snack television " and products from restaurant of type dating fast food. It has caused phenomenon serious social diseases, among others, otyłości and diabetes, among children also and young people. Authorities try (look) to change this habituation (acclimatization), among others, prohibition of sale of kind of this food in schools introducing.