Ułóż pytania przeczące i je przetłumacz w czasie Past Simple:
I played football yesterday
You watched TV yesterday
She lost my book yesterday
He focn 10zl yesterday
We know abaut the test
They want to school yesterday
I did homework yesterday
You god a present
She took my dog
He ate my dinner

3

Odpowiedzi

2009-11-18T15:06:23+01:00
Didn`t you play football yesterday? - Czy nie grałeś wczoraj w piłkę nożną?
Didn`t you watch TV yesterday? - Czy nie oglądałeś wczoraj telewizji?
Didn`t she lose my book yesterday? - Czy ona nie zgubiła wczoraj mojej książki?
Didn`t he find (masz literówkę i nie jestem pewna) 10 zl yesterday? - Czy on nie znalazł wczoraj 10 zł?
Don`t you know about the test? - Czy nie wiecie o teście?
Didn`t they go to school yesterday? - Czy oni nie poszli wczoraj do szkoły?
Didn`t you do homework yesterday? - Czy nie zrobiłeś wczoraj zadania domowego?
Didn`t you get a present? - Czy nie dostałeś prezentu?
Didn`t she take my dog? - Czy ona nie zabrała mojego psa?
Didn`t he eat my dinner? - Czy on nie zjadł mojego obiadu?

2009-11-18T15:18:29+01:00
Didn`t you play football yesterday? - Czy nie grałeś wczoraj w piłkę nożną?
Didn`t you watch TV yesterday? - Czy nie oglądałeś wczoraj telewizji?
Didn`t she lose my book yesterday? - Czy ona nie zgubiła wczoraj mojej książki?
Didn`t he find (masz literówkę i nie jestem pewna) 10 zl yesterday? - Czy on nie znalazł wczoraj 10 zł?
Don`t you know about the test? - Czy nie wiecie o teście?
Didn`t they go to school yesterday? - Czy oni nie poszli wczoraj do szkoły?
Didn`t you do homework yesterday? - Czy nie zrobiłeś wczoraj zadania domowego?
Didn`t you get a present? - Czy nie dostałeś prezentu?
Didn`t she take my dog? - Czy ona nie zabrała mojego psa?
Didn`t he eat my dinner? - Czy on nie zjadł mojego obiadu?
2009-11-18T19:19:14+01:00
Do i play football yesterday?
do you watch TV yesterday?
does she lost my book -||-
-||- he focn 10zl -||-
do we know abaut the test
do they want to school yesterday
do i homework yesterday?
do you god a present?
does took my dog.
does he ate my dinner
god-chyba good
ate-chyba eat
pozdroXD