Ciało o masie 40g zawieszono na sprężynie o współczynniku sprężystości 40N/m i pobudzono do drgań. Oblicz okres drgań tego ciała,Jak zmienia się okres drgań tego ciała, gdy dwukrotnie wzrośnie amplituda drgań? uzasadnij odpowiedź

1

Odpowiedzi