Odpowiedzi

2009-11-18T15:18:18+01:00
Tematem mojej przemowy jest pytanie : "Czy patriotyzm jest potrzebny w naszych czasach?". Według mnie jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania państwa.

Zastanówmy się nad tym, czym w ogóle jest patriotyzm. Co on dla nas oznacza? Wg mnie patriotyzm to szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny, wierność dla kraju, troska o wspólne dobro i dbałość o stan środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa, gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarów i świadczeń, w tym też płacenia podatków.

Pomyślmy, jak wyglądałoby nasze państwo bez patriotów. Nikt nie praktykował by naszych wspaniałych zwyczajów i tradycji. Gdyby wrogie państwo zaatakowało Polskę, to nie byłoby chętnych do jej obrony. Bez patriotyzmy nikt nie chciałby płacić podatków, nikt nie dbałby o nasz kraj. Dlatego właśnie patriotyzm jest tak bardzo potrzebny.

Dlaczego? Byśmy niegdy nie zapomnieli o naszej tradycji, przodkach, o naszej kulturze.. Abyśmy szanowali siebie na wzajem, szanowali imiona tych, którzy polegli w walce o naszą ojczyznę, szanowali twórców naszej literatury, szanowali naszych przodków, królów, tych co rozsławili nasz naród i tych, którzy dla tego narodu zrobili wiele dobrego.

Mam nadzieję, że w mojej przemowie wyjaśniłam, dlaczego właśnie dziś, patriotyzm jest tak potrzebny.

a ja mam nadzieje ze pomogłam :) :P
pozdrawiam :)
1 5 1