Odpowiedzi

2009-11-18T14:51:15+01:00
Zastosowanie: Wodór stosuje się jako surowiec do syntezy podstawowych produktów przemysłu chemicznego - amoniaku, chlorowodoru, metanolu i benzyny syntetycznej. Jest używany do prowadzenia procesów redukcji (np. tlenków metali) i uwodorniania (utwardzania) tłuszczów. Stosowany jest do uzyskiwania wysokich temperatur w palnikach tlenowodorowych. Wodór ma duże znaczenie jako materiał napędowy (w mieszaninie z tlenem) rakiet kosmicznych. Był stosowany do napełniania balonów i sterowców
2009-11-18T14:51:06+01:00

Wodór stosuje się jako surowiec do syntezy podstawowych produktów przemysłu chemicznego - amoniaku, chlorowodoru, metanolu i benzyny syntetycznej. Jest używany do prowadzenia procesów redukcji (np. tlenków metali) i uwodarniania (utwardzania) tłuszczów. Stosowany jest do uzyskiwania wysokich temperatur w palnikach tleno-wodorowych. Wodór ma duże znaczenie jako materiał napędowy (w mieszaninie z tlenem) rakiet kosmicznych. Był stosowany do napełniania balonów i sterowców.
2009-11-18T14:54:00+01:00
Wodór :
- paliwo rakietowe (ciekły wodór jest jednym ze składnioków paliw rakietowych).
- Gaz przemysłowy (Stosowane w procesach przemysłowych butle z wodorem mają barwę czerwona).
- Paliwo przyszłości (Produktem ubocznym paliwa wodorowego jest tylko woda, jednak samochodów z tym napędem nie produkuje się jeszcze seryjnie, m.in. ze względu na znaczenie koszty produkcji).
- Przemysł spożywczy (Wodór stosuje się do utwardzania tłuszczów. Z ciekłego tłuszczu roślinnego (oleju) otrzymuje się tłuszcz o stałtm stanie skupienia (markarynę).