1.Oblicz miary kątów: wpisanego i środkowego, wiedząc, że łuk, na którym oparte są te kąty to:
a) 4/5 okręgu
b) 5/9 okręgu
2.Koło ma promień równy 2v3cm. Oblicz promień koła współśrodkowego, którego okrąg podzielił dane koło na dwie części o równych polach.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T14:52:32+01:00
1.Oblicz miary kątów: wpisanego i środkowego, wiedząc, że łuk, na którym oparte są te kąty to:
a) 4/5 okręgu
środkowy: 4/5 *360⁰=288⁰
wpisany:288⁰:2=144⁰
b) 5/9 okręgu
środkowy: 5/9*360⁰=200⁰
wpisany:200⁰:2=100⁰

2.Koło ma promień równy 2v3cm. Oblicz promień koła współśrodkowego, którego okrąg podzielił dane koło na dwie części o równych polach.

r=2v3cm
P=1/2π(2v3)²
P=1/2π(12)
P=6π
6π=πR²
R²=6
R=√6 cm
1 5 1