W galerii handlowej rozpoczęto posezonową wyprzedaż artykułów.
a) Torebka kosztowała 140 zł. Jaka jest cena torebki po obniżce o 35%?
b) Mikser po obniżce o 15% kosztuje 170 zł. Jaka była cena miksera przed obniżką?
c) Telewizor, który kosztował 2000zł, kosztuje teraz 1740 zł. O ile procent obniżono jego cenę?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T14:56:22+01:00
A)
140zł-100%
x-35%
x=4900/100=49
140zł-49zł=91zł
Po obniżce kosztuje 91 zł.

b)
170zł-85%
x-100%
x=17000/85=200 zł
Cena miksera przed obniżką to 200zł.

c)
2000zł-100%
1740-x
x=174000/2000=87%
100%-87%=13%
Jego cenę obniżono o 13%.
2009-11-18T14:59:32+01:00
1.

100% - 140
10% - 14
5% - 7

3*10%+5%=35%
3*14+7=49
140-49=91

2.

85% - 170
100% - x

x=(100%*170):85%
x=200

3.

2000 - 100%
1740 - x

x=(1740*100%):2000
x=87%
100%-87%=13%