Odpowiedzi

2009-11-21T08:47:54+01:00
CO
12+16 = 28
28/14 = 2
16/2 = 8g
14 g to ½ mola

CO₂
12+32 = 44g
chcemy otrzymać 8g O₂
32/8 = 4
8g to ¼ mola


Odp. ¼ mola CO₂ zawiera tyle samo tlenu, co 14 g CO.
2009-11-21T10:55:08+01:00
Masa molowa CO = 28 g/mol

28g CO ------- 1 mol O
14g CO -------- 0,5 mol O

x mol CO2 -------- 0.5 mol O
1 mol CO2 -------- 2 mol O

x = 0.25 mol CO2