Odpowiedzi

2009-11-18T15:24:10+01:00
Zadanie 6/7
Ziemia to bryła delikatnie spłaszczona w okolice biegunów. Spowodowane jest to obrotem dookoła krótszej osi nazywanej elipsoidą obrotową.

Nie znalazłam ćwiczenia 6 na stronie 11, ale myślę, że chodzi Ci o ćwiczenie 6 ze strony 12?
a)
ul. Karmelicka, ul. Dunajewskiego, ul.Basztowa, ul. ul. Starowiślna, ul. Zwierzyniecka, ul. Franciszkańska,

b)
Kościół Mariacki, Klasztor Bernardynek, Klasztor Dominikanów, Klasztor Klarysek, Kościół MB Śnieżnej

c)
6C
3E
2E
2BW razie potrzeby rozwiązania innego zadania proszę napisać, ponieważ mam odrobione wszystkie zadania i są one poprawne.