Jaką pracę należy wykonać aby wyciągnąć z wody tuż nad jej powierzchnię płaski kamień o objętości V= 0,4m³ leżący na głębokości a=1m, gęstość kamienia p=2,5*10³kg/m³, gęstość wody p1=1000kg/m³, zadanie z działu praca, energia, moc ze zbioru 'fizyka i astronomia' kształcenie ogólne w zakresie podstawowym z rozszerzeniem B.Mendel i J.Mendel

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-03-25T14:18:46+01:00
To zadanie - na prawo ARCHIMEDESA.
Na kazde cialo zanurzone w cieczy dziala wypor hydrostatyczny skierowany pionowo do gory rowny ciezarowi wypartej cieczy.
/ popularnie mowi sie ze traci pozornie na wadze /
Drugi wzor to praca L=F*a F-sila a-droga

Wiec liczmy.
Dane
V= 0,4m³
a=1m
p=2,5*10³kg/m³
p1=1000kg/m³,
g=9,81m/sek₂ przysp. ziemskie

Q=V*P*g - ciezar kamienia
W=V*p1*g -wypor hydr.
F=Q-W=V*g *(p-p1)
L=F*a=V*g *(p-p1)*a
podstawiam liczby i jedn

L=o,4*9,81*(2500-1000)*1[m³*m/sek₂ *kg/m³*m]=5886[N*m]=5886[J]

Odp praca=5886[J]
6 3 6