Rozwiąż układy równań metodą podstawiania:
a)2x+3y=14
3x-2y=8
b)jedna druga x -2y=8
2x+5y=6
c)jedna druga x - trzy czwarte y=0
dwie trzecie x+jedna i jedna czwarta y=9
d)3x+4y=jedna i dwie trzecie
6x+3y=jedna i jedna czwarta
Pomocyyy!!!i z wyjasnieniem

1

Odpowiedzi

2009-11-18T15:59:46+01:00
A)2x+3y=14 =>2x+3(-3)=14 2x=14+9 x =23 2x=14-3y/2 x=7-3/2y
3x-2y=8
3x7-3/2y-2y=8
21-9/2y-2y=8
21-10y=8
y=-3
wiesz to pierwsze wyrażenie jedna druga x -2y=8 zawsze przepisuj do końca( t jest kreska ułamkowa /)
b)jedna druga x -2y=8 => x=8+2y/2 x=4+y
2x+5y=6
2(4+y)+5y=6
8+2y+5y=6
8+7y=6
7y=-2
y=-2/7
Czyli 1/2x-2(-2/7)=8
1/2x=8-4/7
x=14 i 6/7